Dịch vụ của chúng tôi
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  Xây dựng
Hotline: 0943 125 789
  Xây dựng
08.3503.1085
  Môi trường
0902.328.809
  Môi trường
08.5425 1579
  Đồ gỗ
  Đồ gỗ
08.3503.1085
  Xây dựng
08.5425 2579
  P.Tư vấn Xây dựng
08.5425 2579
 
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

1.      ĐỐI TƯỢNG LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

-         Các Cơ sở hoạt động trong nước có  các  hoạt  động  liên  quan đến việc sử dụng nguồn nước mặt.

 

2.      QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

-         Thu thập số…