Dịch vụ của chúng tôi
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  Xây dựng
Hotline: 0943 125 789
  Xây dựng
08.3503.1085
  Môi trường
0902.328.809
  Môi trường
08.5425 1579
  Đồ gỗ
  Đồ gỗ
08.3503.1085
  Xây dựng
08.5425 2579
  P.Tư vấn Xây dựng
08.5425 2579
 
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Cam kết bảo vệ môi trường

In bài này

Cam kết bảo vệ môi trường - Công ty môi trường xây dựng môi trường Miền Nam chuyên tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường giá rẻ , thủ tục đơn giản nhanh chóng. HOTLINE: 0902 328 809

Cam kết bảo vệ môi trường cũng có ý nghĩa tương tự như báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ có điều cam kết bảo vệ môi trường dành cho những dự án có quy mô nhỏ không thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phụ lục II nghị định 29/2011/NĐ-CP

Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường
Cam kết bảo vệ môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án phát triển kinh tế xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình y tế, văn hoá xã hội và các công trình khác (trên quy mô nhỏ) từ đó đề ra các giải pháp phù hợp để bảo vệ môi trường.

 

Đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường:
Cam kết bảo vệ môi trường chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động đến môi trường nhưng không thuộc danh mục các dự án cần phải lập Đánh giá tác động môi trường. Thường là các dự án có quy mô vừa và nhỏ, công suất dưới 1 triệu sản phẩm/năm. Cam kết bảo vệ môi trường được lập trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.
- Cơ sở đang hoạt động nhưng có tiến hành cải tạo mở rộng, nâng cao quy mô công suất sản xuất nhưng không thuộc danh mục các dự án cần phải lập ĐTM.
- Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.
- Đối với các dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:

+ Thay đổi địa điểm thực hiện;
+ Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;
+ Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  Qui trình thực hiện lập cam kết bảo vệ môi trường :
- Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án;
- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;
- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Dự án;
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
- Liệt kê và đánh giá tổng thể các hạng mục công trình môi trường được thực hiện.
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;
- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt (Gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường);
- Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

 Công ty TNHH Xây dựng môi trường Miền Nam sẵn sàng tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hồ sơ môi trường của doanh nghiệp trong đó có cam kết bảo vệ môi trường. Đến với chúng tôi bạn sẽ có được cách giải quyết tốt nhất cho môi trường góp phần xây dựng môi trường chúng ta trong tương lai luôn XANH-SẠCH-ĐẸP.

Để được tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến đăng ký lập cam kết bảo vệ môi trường