Dịch vụ của chúng tôi
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  Xây dựng
Hotline: 0943 125 789
  Xây dựng
08.3503.1085
  Môi trường
0902.328.809
  Môi trường
08.5425 1579
  Đồ gỗ
  Đồ gỗ
08.3503.1085
  Xây dựng
08.5425 2579
  P.Tư vấn Xây dựng
08.5425 2579
 
LẬP DỰ ÀN
PHÂN TÍCH CÁC LOẠI MẪU

 Chuyên cung cấp các loại dịch vụ phân tích thí nghiệm phục vụ cho việc nghiên cứu, đánh giá, giám sát chất lượng môi trường:

  • Đo đạc chất lượng không khí xung quanh và khu vực sản xuất;
  • Đo đạc mẫu khí thải lò hơi, lò đốt, hơi hóa chất và dung môi hữu cơ;
  • Phân tích chất lượng nước mặt, nước ngầm, nước thải;
  • Phân tích mẫu đất, bùn, đo bụi lơ lửng, bụi hơi sơn….