Dịch vụ của chúng tôi
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  Xây dựng
Hotline: 0943 125 789
  Xây dựng
08.3503.1085
  Môi trường
0902.328.809
  Môi trường
08.5425 1579
  Đồ gỗ
  Đồ gỗ
08.3503.1085
  Xây dựng
08.5425 2579
  P.Tư vấn Xây dựng
08.5425 2579
 
LẬP DỰ ÀN
PHÂN TÍCH MẪU KHÔNG KHÍ

 PHÂN TÍCH MẪU KHÔNG KHÍ

Công ty TNHH xây dựng môi trường Miền nam - Trung tâm Tư vấn chuyển giao công nghệ ATVSLĐ VSMT Miền Nam (Cosheps)

Với dàn thiết bị hiện đại, đồng bộ và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước, đến nay Trung tâm Phân tích & Môi trường cóthể thực hiện đo đạc, phân tích mẫu khí thải:

Các chỉ tiêu bao gồm:

TT

Chất ô nhiễm

Đơn vị

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B)

1

Bụi

mg/m3

0,3

2

SO2

mg/m3

0,35

3

NO2

mg/m3

0,2

4

CO

mg/m3

30

5

Tiếng ồn

dBA

70

(QCVN26:2010/BTNMT)

 

Phòng thí nghiệm của Trung tâm đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn VILAS