Dịch vụ của chúng tôi
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  Xây dựng
Hotline: 0943 125 789
  Xây dựng
08.3503.1085
  Môi trường
0902.328.809
  Môi trường
08.5425 1579
  Đồ gỗ
  Đồ gỗ
08.3503.1085
  Xây dựng
08.5425 2579
  P.Tư vấn Xây dựng
08.5425 2579
 
LẬP DỰ ÀN
PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC THẢI

 

PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC THẢI

 

Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Miền Nam - Trung tâm Tư vấn chuyển giao công nghệ ATVSLĐ VSMT Miền Nam (Cosheps)

 

Với dàn thiết bị hiện đại, đồng bộ và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước, đến nay Trung tâm Phân tích & Môi trường cóthể thực hiện đo đạc, phân tích mẫu khí thải:

 

Các chỉ tiêu bao gồm:

 

STT

Chỉ tiêu phân tích

Đơn vị

QCVN 14:2008/BTNMT

1.

pH(*)

-

5 - 9

2.

BOD5(*)

Mg/l

50

3.

TSS(*)

Mg/l

100

4.

Dầu mỡ động, thực vật

Mg/l

50

5.

Nitrat (NO3-)

Mg/l

20

6.

Tổng Coliform

MPN/100ml

5.000

 

Phòng thí nghiệm của Trung tâm đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn VILAS